Code of conduct

codeofconduct_1

Global uppförandekod.

Code of Conduct beskriver och förklarar hur man som anställd inom företaget bör agera vid olika tillfällen samt inom olika områden. Hur kärnvärden ska förmedlas och vilken policy som ska upprätthållas. Det är med andra ord mycket viktig information som ska nå varje medarbetare inom hela koncernen. Vi fick uppdraget att paketera Code of Conduct till Sandvik. I nära samarbete med uppdragsgivaren har vi tagit fram ett antal olika trycksaker och informationsmaterial kring detta på över 16 olika språk. 

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med mer än 47 000 anställda med ett starkt fokus att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Sandvik-koncernen bedriver verksamheten inom fem affärsområden med ansvar för forskning och utveckling, produktion och försäljning av sina respektive produkter. Områdena är Sandvik Mining, Sandvik Machining Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och Sandvik Venture.


sandvik_logo

codeofconduct_2
codeofconduct3