Maskinsystem

Maskinsystem-HEL-01

 

Identitetsdesign

Specialbyggda maskiner till industrin är Maskinsystems verkliga gebit.
De kom till oss för att få hjälp med sin grafiska profil och sitt marknadsmaterial. Efter intressanta studiebesök i deras verkstad, möten med ledning och anställda samt genomgång av befintligt material valde vi att utveckla deras profil till en modern och sammanhållen identitet.
Arbetet innefattade, förutom grafisk profil, även ny hemsida, maskinskyltar och diverse trycksaker för internt och externt bruk. Med hjälp av den grafiska manualen tar de idag själva fram marknadsmaterial i form av vägskyltar och profilkläder – snyggt sammanhållet med övrigt material.

Maskinsystem har lång erfarenhet av maskinkonstruktion och genomför projekt inom stål- och tillverkningsindustrin. Tillsammans med sina samarbetspartners erbjuder man kompletta lösningar på maskinanläggningar där hydraulik-, pneumatik- och elektronikstyrning ingår. Bland kunderna återfinns Sandvik, ABB och Volvo.

Maskinsystem-LOGO

Maskinsystem-HEL-03

Maskinsystem-HEL-02Maskinsystem-HEL-04-2