fbpx

Kundcase

Green Cargo – det hållbara valet

Struktur
Innehåll
Design
Utbildning
Överlämning
Kunden
Green Cargo har sina rötter i den svenska tågtrafikens ursprung och är Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik. När deras tåg rullar, rullar hjulen för svensk industri och handel. Med sina närmare 1 900 anställda, 360 lok och 5 000 vagnar erbjuder de miljömärkta dörr-till-dörr-transporter i ett nätverk som når ut över hela Sverige, och genom sina partners, tusentals orter i Europa. Green Cargo, som är statligt ägt, erbjuder dessutom kunderna möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
Bakgrund

Green Cargo har unika möjligheter att skapa anpassade logistiklösningar för sina kunder genom sina färdiga moduler – något man ville vara tydliga med i sin kommunikation. Det fanns ett behov av att öka merförsäljning och stärka varumärket som en hållbar ”expert”, både bland företag och i samhället. Man ville också kunna informera kunder om trender och nyheter.

En viktig del i mötet med kunden är själva presentationen och därför valde man att fokusera på den i först hand.
Presentationen skulle visa hela arbetsprocessen och främst användas av säljkåren men även kunna visas på Youtube och hemsida.

Lösning

Under en halvdags workshop tillsammans med kommunikationsavdelning och säljchefer drog vi fram riktlinjerna för innehållet i presentationen. Deltagarnas samlade input gav mycket värdefull information till hur presentationen skulle användas och utformas.

Flera designförslag baserat på Green Cargos visuella identitet togs fram och utvärderades innan vi slutligen landade i en form för hela presentationen. Därefter följde ett spännande och intensivt arbete med att fylla och producera relevant information.

Resultat

Det färdiga resultatet blev en presentation som innehåller hela Green Cargos företagserbjudande och som lyfts fram med infografik, bild, text och animationer. Alla sidor har väl utarbetade speakers notes så att varje presentatör tydligt ska veta syfte och innehåll med respektive slide. För att säkerställa den nya nivån och skapa en hållbar och långsiktig lösning är själva överlämningen till övriga organisationen otroligt viktig. Vi filmade därför Green Cargos försäljningschef, som slide för slide förklarade hur man som säljare kan uttrycka sig. En mycket bra lösning för att hå helhetssyn och kompetens över hela linjen.