fbpx

Background Blogg

Man med dåligt illustrerad tatuering på ryggen

Hur lång tid tar det att skapa en bra presentation?

Riktigt bra presentationer är inte något man gör i en handvändning. Det är en viktig och djupgående process. Så hur kan det komma sig att det tar så mycket tid?

Häng med så bryter vi ner processen i de olika delarna som ingår!

Visst, du skulle kunna få en presentation för några hundralappar men hur bra presentation skulle den egentligen bli? Om du betalade en hundring för en tatuering, hur hade resultatet blivit då? (Bilden ovan kanske är en ledtråd.)

Bra design kräver noggrant förarbete, en tydlig kreativ vision och framför allt tid. Innan en formgivare ens sätter ”pennan till papperet” måste hen ha en klar bild om vad designen ska uppnå. När det kommer till presentationsdesign måste ytterligare en dimension vägas in i arbetet – presentatören. Presentationen ska komplettera presentatören och spegla och förstärka både personlighet och budskap. Om inte formen är noggrant genomtänkt kommer budskapet inte att nå publiken. Om bilder och grafik talar ett helt annat språk än presentatören så försvinner story och trovärdighet. En väldesignad presentation blir en naturlig förlängning av presentatören och fungerar som ett stöd för publiken.

Så, hur ser designprocessen ut i korthet? Inget projekt är riktigt det andra likt och självklart ser förutsättningarna olika ut. Kanske finns redan en strikt mall och en tydlig visuell identitet att förhålla sig till. Vissa företag har även en omfattande bildbank och färdiga ikoner som är anpassade till skärm. Självklart förenklar det designerns arbete om material redan finns och processens olika steg kan kortas avsevärt. Det är dock viktigt att som designer följa en genomtänkt strategi i det kreativa arbetet.

1. Analys och insamling

Varje designprojekt börjar med insamlande av information och identifierande av mål. Vad ska designen uppnå och för vem designar vi? Hur ska presentationen konsumeras, i stort rum, i personliga möten eller kanske via ett webinar? Här läggs grunden för själva skapandet och det kräver efterforskning och förståelse för budskap, målgrupp och önskat resultat. Även rent tekniska frågor som vilket media som ska användas och i vilka sammanhang presentationen ska framföras. Finns färdiga mallar vi ska utgå ifrån eller måste vi bygga en grundplattform innan vi börjar designen? Finns en bildbank eller måste vi fotografera eller köpa in bilder från en bildbyrå? En förståelse för förutsättningarna skapar en vass och tilltalande presentation.

2. Idéer och skisser

I steg två börjar den kreativa processen och här stöts och blöts idéer. Designern testar uttryck och formspråk och tar in feedback från kollegor och andra som är involverade i projektet. All formgivning utgår ifrån problemformuleringen i punkt ett. Hur kan designen och formen stötta och förstärka budskapet? Vilken är den röda tråden och vilket uttryck vill vi ha i estetiken? Här testas ofta flera olika språk och idéer bollas mellan formgivare, projektledare och övriga på byrån.

3. Koncept och formgivning

Även om PowerPoint är möjligheternas program så har det som designprogram sina begränsningar. Ofta fastnar man i tekniska detaljer när man snabbt vill skapa en genomgående design. För att skapa en riktigt bra presentationsdesign krävs gedigen kunskap i formgivning och rent tekniska kunskaper i programvaran. Vi testar olika lösningar och lägger till där det behövs förstärkas och plockar bort allt onödigt.

4. Feedback

En bra presentation ska kännas som en naturlig förlängning av presentatören. Därför är feedbackrundan otroligt viktig. Känner sig kunden bekväm med designen? Vi kör ofta en genomgång där vi får förklara hur vi har tänkt i arbetet och kunden får sedan tid till reflektion innan hen lämnar feedback. Första feedbackrundan fokuserar ofta på det mer övergripande i känsla och uttryck. Detaljarbetet kommer först i nästkommande steg.

5. Utveckling

Utifrån kundens återkoppling går vi in på detaljer. Formuleringar ändras och den röda tråden vässas ytterligare. Designen finjusteras och tekniska lösningar säkerställs. När du beställer en presentation från oss så ska du känna dig trygg – inga felande länkar eller trasiga filmer.

6. Färdigställande

Tillsammans med presentören eller beställaren går vi igenom presentationen från början till slut för att göra de sista justeringarna. Ska någonting justeras för att bättre passa presentatören? Presentationen färdigställs utifrån viktiga tekniska aspekter och kontrolleras en sista gång så att den är redo att användas, och ibland ordnar vi även en skräddarsydd överlämning så att tilltänkta användare vet precis hur de bäst använder presentationen.

En framgångsrik presentatör blir inte bra utan övning och en spännande historia. En bra presentation blir inte en bra presentation utan genomtänkt innehåll och utseende. Många av oss har säkert slängt ihop en Powerpoint dagen innan ett viktigt möte eller en stressad presentation inför styrelsen. Resultatet blir då ofta därefter. Oengagerade slides med ändlösa rader av punktlistor och diagram. Din publik börjar pilla på mobiltelefonen eller fundera på vad de ska laga till middag.

Vill du engagera och motivera dina åhörare så kräver din presentation en tydlig och genomtänkt idé och en tydlig och genomtänkt presentation. Roma uno die non est condita – Rom byggdes inte på en dag. Storslagna saker kräver tid och vi kan enas i att stadens tusenåriga design håller väl än idag.

Författare: Daniel Garpebring