fbpx

Background Blogg

Använd Ethos, Logos och Pathos i din presentation

När man ska hålla en presentation finns det ett smart sätt att nå fram till publiken genom att använda sig av argumenten Ethos, Logos och Pathos. De utvecklades redan under antiken av Aristoteles och handlar om retorik – konsten att övertyga. Ethos, Logos och Pathos är tre retoriska medel som kan användas för att kunna övertyga, nå ut med vårt budskap och få andra att lyssna.

 

Vad innebär de olika argumentationsteknikerna samt hur gör man?

Carmine Gallos har gjort en analys av 500 TED talks för att se hur de bästa Ted Talks är uppbyggda och innehåller för delar. Det han kom fram till var att en presentation bör innehålla 10% om varför man är pålitlig i ämnet (Ethos), 25% om fakta kring det man ska tala om (Logos) och 65% ska vara känslobaserat (Pathos).
Säg att du fått i uppdrag att hålla en 30 minuters dragning för att exempelvis presentera nya produkter inför en lansering. Ett smart och effektivt sätt är att dela upp presentationen i dessa tre delar: 3-5 minuter Ethos, 7-10 minuter Logos och 15-20 min Pathos.

 

1. Starta med Ethosargumentet (ca 3-5 min)

– Trovärdighetsargument som skapar tillit. Förklara på ett enkelt sätt och visa dig kompetent.

Du börjar med att introducera dig och ditt företag. Vilka ni är, vad ni gör, vart ni finns osv. Här använder du ETHOS-argument – helt enkelt för att visa er trovärdighet, skapa förtroende, ge publiken en Vi-känsla, visa entusiasm samt förmedla er erfarenhet och kompetens.

 

2. Fortsätt med Logosargumentet (ca 7-10 min)

– Logiska argument som hänvisar till statistik och fakta.

De följande minuterna berättar du om varför era produkter finns på marknaden, de vanligaste problemen eller vilket behov produkten fyller. Här är det LOGOS-argumentet som kommer in,
argument som låter förnuftiga och hänvisar till statistik och fakta.
Du kan använda sig av vittnesmål, personer som verkligen är kända för sin expertis, citera från media eller göra jämförelser. Här kan du också presentera nyttan eller vinsten. Är fördelarna mätbara ska du självklart presentera det också.

 

3. Avsluta med Pathosargumentet (ca 15 min)

– Känsloargument som gör att publiken/deltagarna känner en personlig inblandning. Prata med engagemang och passion.

Här berättar du engagerat om det viktigaste – förtydliga känslan och värdet av era produkter, beskriv hur mycket produkten underlättar vardagen, vilka fördelar de skapar, hur enkelt det är att använda den osv. Använd gärna relevanta och verkliga case ur vardagen för att exemplifiera. Ta med saker som enkelhet, nöjdhet, glädje, effektivisering och liknande.
PATHOS- argumentet bygger på att föra fram det emotionella i budskapet. Det kan exempelvis handla om att skapa trygghet, ge lycka, ökad frihet, frigöra tid eller ge en enklare vardag.
Känslor används ofta för att skapa motivation och engagemang som ska leda till ett agerande. Eftersom känslor får människor att lättare reagera, jämfört med logik, så är det alltid bäst att börja med de logiska argumenten för att sedan avsluta med känsloargument.

Avsluta med ett tydligt Call to action!

 

Lästips: Berätta din story med hjälp av klick och animationer
Lästips: Så väljer du bilder till din presentation