fbpx

Background Blogg

Sju olika djur på rad för att exemplifiera att alla kan vara olika

Anpassa presentationen efter publiken

Processen med en presentation kan vara omfattande. Man ska ta fram en grundstruktur, innehållet ska bestämmas, manuset ska skrivas, visuella hjälpmedel som exempelvis en PowerPoint ska produceras och sedan ska hela presentationen tränas in. Det är många delar att beta av och det är lätt att fastna i frågor som ”vad vill jag ha sagt”, ”vad måste vara med” och ”hur ska jag presentera det här”. Viktiga frågor – absolut! Strukturen, innehållet och framförandet är alla grundbultar i en lyckad presentation. Men det saknas en viktig del, en sista grundbult. Att anpassa till publiken.

Läs mer:
Var normal – överdriv ditt kroppsspråk
Använd rösten på rätt sätt när du presenterar – fem användbara tips

DIN PUBLIKS UPPLEVELSE

Det är lätt hänt – man har så mycket annat att tänka på med vad man behöver-vill-borde säga och glömmer bort att tänka igenom presentationen från det andra perspektivet. Men det kan vara den avgörande skillnaden mellan ett lyckat resultat och ett magplask.

Är dina åhörare experter som redan i förväg är insatta i ämnet eller är de rentav nybörjare? Är det en kund du vill sälja till eller är det en nyanställd du ska utbilda? Vad är dina åhörare ute efter? Vad är deras mål med att lyssna på dig? Det är lätt att gå in i sin presentation med tänket ”det här vill jag få sagt” men då riskerar du att missa målet helt. Vad vill din åhörare veta? Vilka problem och frågor kan de ha? Vad vill de ha för svar? Hur kan du anpassa ditt innehåll utifrån det här?

Vänd på perspektivet, placera dig själv mentalt i publiken och fundera på om presentationen besvarar dina frågor eller om den enbart berättar det presentatören vill få sagt.

Man kan leverera den snyggaste och mest imponerande presentationen och ändå inte få den effekt man vill om man glömmer att allt i grund och botten ändå handlar om åhörarna och deras mål. När vi ska sälja en tjänst eller en produkt kan vi inte ha ”alla” som målgrupp. Samma sak gäller vid presentationer. Om man siktar på en presentation som ska passa alla kommer man få en presentation som inte passar någon särskilt bra.

NYBÖRJARE ELLER EXPERT

Var placerar du din publik på spektrat nybörjare till expert inom ditt ämne? Lämpar det sig bäst att bara skrapa på ytan för att inte tappa bort dem eller ska du gå på djupet för att inte tråka ut dem? Se över ditt språk – facktermer passar bra om publiken förstår dem sedan tidigare men kan bli en fallgrop om de förvirrar.

FRIVILLIGA ELLER FÅNGAR

Är din publik på plats för att de brinner för ditt ämne eller för att de måste? Det kan avgöra hur mycket tid du ska lägga på att ”sälja in” ditt ämne i inledningen. Är de entusiastiska för ämnet? Då kanske det passar perfekt att kasta sig in i ämnet och vara interaktiv och ställa frågor till dem längs vägen. Är de obligerade att sitta och lyssna på dig? Inte en optimal situation men det går att hantera. Inled med en berättelse som går att knyta an till även om man inte är insatt i ämnet. Storytelling är en stark teknik för att skapa intresse och engagemang hos den som lyssnar – återigen får du anpassa utifrån de som ska lyssna.

När din presentation är skräddarsydd till vad din publik vill ha kommer det bli mycket lättare att övertyga dem om värdet i ditt budskap.

Läs mer: 
Lär dig din presentation utantill – en smidig liten guide!
Hitta en struktur i din presentation på bara 25 minuter
8 tips – Interagera med publiken under presentationen

Författare: Marcus Christiansen