fbpx

Background Blogg

Tre enkla strukturer för storytelling

En historia kan berättas och utvecklas på många olika sätt men det finns en röd tråd och struktur som de flesta har gemensamt. Storytelling handlar om att väcka känslor genom karaktärer, utmaningar och lösningar. Karaktärer skapar igenkänning och något som vi enkelt kan relatera till. Det är därför som anekdoter, personliga berättelser och egna insikter fungerar så bra. Konflikter å sin sida skapar dynamik, spänning och förväntan. Här kommer tips på tre varianter av strukturer för berättande som alla innehåller de här byggstenarna.

 

DEN DRAMATURGISKA KURVAN
Den dramaturgiska kurvan

1.     WOW
Här introducerar vi publiken till ämnet genom att lyfta upp något som väcker intresse. Det kan vara en trend, en siffra eller utveckling som är oväntad men som relaterar till presentationens innehåll. Alternativt ett intressant påstående, insikt eller en kunskap som kommer att delas och utvecklas senare under presentationen.

2.     NULÄGE / PROBLEM / KONFLIKT
För att publiken ska hänga med i ditt resonemang så behöver vi backa bandet och sätta scenen. Beskriv omvärlden ur ditt perspektiv och din eller er specifika situation. Hur ni har hamnat här och vilka faktorer som påverkat. Nuläget får gärna beskrivas ur ett utmaningsperspektiv eftersom vi sen ska presentera själva lösningen på problemet. Med konflikten skapar vi dramatik och nyfikenhet, men även oro och osäkerhet. Hela inledningen fokuserar på att berätta varför ämnet är intressant och viktigt för just den här publiken. Vi vill inspirera till att vilja lyssna vidare.

3.     LÖSNING
Det är här som vi presenterar en lösning på problemet som vi nyss målat upp, det vill säga det önskade läget. Många gånger är man för ivrig som presentatör och vill direkt hoppa till lösningen. Men utan att först beskriva problemet eller utmaningen är din lösning inte mycket värd. Ju större problem, desto mer värde skapar lösningen. Adressera och besvara gärna argument som du vet att publiken kan tänkas ha och var tydlig och konkret.

4.     RESULTAT / EFFEKT
Lösningen behöver också bevisas att den fungerar. Annars blir det bara ett tomt påstående. Här kan vi visa på olika resultat i form av data och fakta men även case eller citat från nöjda användare. Här kan vi även berätta mer om varför man ska jobba med just dig som partner.

5.     CTA
Alla presentationer har ett syfte. Man vill som presentatör uppnå något. Att få åhörare att känna och tycka men framför allt att agera. Vi avslutar presentationen med en uppmaning till handling (Call to action). Det kan exempelvis vara att tipsa om nästa event, boka in ett webbinar om ett närliggande ämne, att genomföra en utvärdering eller ladda ner en demo. Fundera på vad som kan vara en bra call to action och hjälp åhörarna att ta nästa steg. Även här är det viktigt att vara väldigt konkret.

Den här typen av struktur passar för de flesta presentationer, från interna månadsmöten till föreläsningar inför en stor publik och allt däremellan. Det går självklart bra att göra varianter på denna struktur där konflikt och lösning exempelvis återkommer många gånger under samma presentation. Tänk actionfilm där hjälten möter massor av problem längs vägen men på något sätt lyckas lösa dem innan nästa problem dyker upp.

 

 

PPP
Problem-Possibillty-Path

1.     PROBLEM
Precis som i strukturen ovan så inleder vi här med att berätta om nuläget och ett problem eller en utmaning som vi står alternativt stod inför.

2.     POSSIBILTY
Vad ger det här problemet oss för nya förutsättningar och hur kan vi vända det till något positivt. Beskriv möjligheterna och hjälp publiken att visualisera ett önskat läge där problemet är löst och till och med bidragit till en positiv förändring. Kanske till och med ett nytt sätt att tänka som man annars hade missat.

3.     PATH
Publiken känner nu till problemet och lösningen. Här beskriver och förtydligar vi vägen framåt. Hur ser processen ut och vad är nästa steg för att uppnå det nya önskade läget. Hjälp publiken att förstå, fatta beslut och att ta nästa steg.

Den här strukturen är en förenklad variant på den första och passar exempelvis bra när man vill inspirera publiken till en förändring. Tänk Martin Luther Kings tal, ”I have a dream”.

 

 

NORMAL – EXPLOSION – NEW NORMAL
Normal-Explosion-newnormal

1.     NORMAL
Tillvaron pågår som vanligt vilket framstår för oss som något helt normalt. Sätter scenen och nuläget.

2.     EXPLOSION
En explosion sker som stör eller omvälver den normala läget.

3.     NEW NORMAL
Efter ett tag uppstår den nya världen och blir det nya normala.

Exempelvis Steve Jobs presentation av iPhone 2006. Det normala, telefoner med fasta knappar och statiskt gränssnitt. Explosionen, lanseringen av en helt ny typ av smart telefon. Det nya normala, sättet som vi interagerar med varandra via mobilen och internet.

 

Ett tips är att skriva rubrikerna ovan på Post-it lappar och sen börja fylla med innehåll. Då har du snabbt lagt grunden för en struktur som du vet fungerar och som ger dig en röd tråd att följa.

Lycka till!

 

Läs även: Så enkelt kan storytelling höja värdet av din Powerpoint
Läs även: Anpassa presentationen efter publiken